Menu sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Click here to chat
Sales ANS
sales.ans@ansvietnam.com
028 3517 0401

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 55551

Touchless Rotary Sensors Vert-X 31E Series (Programmable models)

Loại sản phẩm: Rotary

Mã sản phẩm: Touchless Rotary Sensors Vert-X 31E Series (Programmable models)

Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn

Hãng sản xuất: Novotechnik VietNam

Xuất sứ: chính hãng

Giá : Vui lòng liên hệ

Range Max.

Linearity

Life (mech.)

Sealing

Output

Data
Sheets

5V supply models

360°

±0.3%

IP68

10 to 90% supply voltage

pdficon21

360°

±0.5%

IP68

Incremental

pdficon6

360°

±0.3%

IP68

PWM

pdficon7

360°

±0.3%

IP68

SPI

pdficon9

360°

±0.5%

IP68

SSI

pdficon10

24V supply models

360°

±0.3%

IP68

0.1 to 10 V

pdficon22

360°

±0.3%

IP68

0.5 to 4.5 V

pdficon11

360°

±0.3%

IP68

4 to 20 mA

pdficon12

360°

±0.5%

IP68

Incremental

pdficon15

360°

±0.3%

IP68

PWM

pdficon16

360°

±0.3%

IP68

SPI

pdficon17

360°

±0.5%

IP68

SSI

pdficon18

Sản phẩm liên quan

Open Systems PRS Series

Automotive RSC6600 Series

Automotive SP5000 Series

Automotive SP4000 Series

Automotive RSC3200 Series ...

Automotive SP1600 Series

Rotary Multi-Turn IGP Ser ...

Rotary Multi-Turn GP Seri ...

Rotary Multi-Turn RSM2800 ...

Rotary Multi-Turn PD2300 ...

Rotary Multi-Turn ML Seri ...

Hollow Shaft WAL 300/305 ...

Hollow Shaft WAL 200 Seri ...

Hollow Shaft GL Series

Touchless Rotary Sensors ...

Touchless Rotary Sensors ...

Touchless Rotary Sensors ...

Touchless Rotary Sensors ...

Touchless Rotary Sensors ...

Touchless Rotary Sensors ...

Touchless Rotary Sensors ...

Touchless Rotary Sensors ...

Touchless Rotary Sensors ...

Rotary Shaft Type PL340 S ...

Rotary Shaft Type PL300 S ...

Rotary Shaft Type PL240 S ...

Rotary Shaft Type PL130 S ...

Rotary Shaft Type PD280 S ...

Rotary Shaft Type PD210 S ...

Rotary Shaft Type PC262 S ...

Rotary Shaft Type PC90 Se ...

Rotary Shaft Type IPX Ser ...

Rotary Shaft Type AWS360 ...

Rotary Shaft Type AW360 S ...

Rotary Shaft Type IPS6000 ...

Rotary Shaft Type IP6000 ...

Rotary Shaft Type SP2800 ...

Rotary Shaft Type P 6500 ...

Rotary Shaft Type P 4500 ...

Rotary Shaft Type P 2500 ...

Rotary Shaft Type P 2500 ...

Rotary Shaft Type P 2200 ...

Rotary Shaft Type PL310 S ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...

Rotary Shaft Type RSX7900 ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...

Rotary Shaft Type RSC- 28 ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...

Rotary Shaft Type Vert-X ...